Loading watson media player

A Glass Of Water With

Gerhard Sturm — Žene na vodećim položajima

Različitost i uključenost već su bili dio tri stupa korporativne odgovornosti društva LIXIL, ali u travnju je LIXIL, kojem pripada i marka GROHE, ojačao svoju predanost i utvrdio daljnje mjere i djelotvorne planove za kulturu koja podrazumijeva veću uključenost u društvu LIXIL. Počevši od ciljeva ravnopravnosti spolova, LIXIL je postavio nove poslovne ciljeve:

  • Postići omjer spolova 50:50 na direktorskim i izvršnim položajima do 2030. godine;
  • Do 2030. postići udio od 30% žena na rukovodećim položajima;
  • Održavati omjer spolova 50:50 za sve nove diplomirane studente u Japanu; i
  • Imati etničku mješavinu SAD-a u američkim poduzećima do 2025. godine.

No, koje se inicijative poduzimaju kako bi se pružila podrška ženama u karijeri i zašto je različitost toliko važna na radnom mjestu? Poslušajte Gerharda Sturma, voditelja Odjela marketinga, LIXIL EMENA, i što ima reći o zdravoj ravnopravnosti spolova na poslu.

 

Više epizoda

GOW Thomas Fuhr
A Glass Of Water With: Thomas Fuhr
Dr Carsten Romanowski
A Glass Of Water With: Dr. Carsten Romanowski
Caroline Gilles
A Glass Of Water With: Caroline Gilles
Frank Spiekermann
A Glass Of Water With: Frank Spiekermann