Loading watson media player

A Glass Of Water With 

Caroline Gilles — Radna skupina GROHE

Što znači „Žuta faza”? Kako funkcionira upravljanje na daljinu u društvu LIXIL EMENA u vrijeme pandemije koronavirusne bolesti COVID-19? Saznajte o inovativnim idejama Caroline Gilles, glavne savjetnice LIXIL EMENA. I još važnije: Neka vas motivira njezina ambiciozna predanost osiguravanju zdravlja!

 

Više epizoda

Frank Spiekermann
A Glass Of Water With: Frank Spiekermann
GIW_Alexander Buehl
A Glass Of Water With: Alexander Bühl
Jens Harder
A Glass Of Water With: Jens Harder
Thorsten Sperlich
A Glass Of Water With: Thorsten Sperlich