Loading watson media player

Wow Of The Week

Melanie Vrenegor — Světový den vody

Voda je zdrojem života. A je jádrem obchodních aktivit společnosti GROHE. Každý den pracujeme na inovativních a udržitelných produktech v oblasti vody. Proto slavíme Světový den vody – jako naše WOW Of The Week.    

Světový den vody, který se každoročně koná 22. března, vyhlásila Organizace spojených národů v roce 1993, aby oslavila vodu a upozornila na skutečnost, že 2,2 miliardy lidí žije bez přístupu k bezpečně upravené pitné vodě. Jde také o přijetí opatření k dosažení cílů udržitelného rozvoje, zejména cíle 6: PITNÁ VODA A KANALIZACE pro všechny do roku 2030.     

Letošní Světový den vody je zaměřen na uznání a zdůraznění hodnoty vody. Digitální kampaň #Water2me má povzbudit lidi na celém světě, aby se podělili o to, co pro ně voda znamená. Pro nás ve společnosti GROHE je voda základem všeho, co děláme. Čistá radost z vody by měla být dostupná každému.    

Ve společnosti GROHE podporujeme smysluplné zacházení s vodou nabídkou příslušných technologií. Dobrým příkladem je technologie GROHE Eco Joy. Používá omezovač průtoku a pomáhá snížit spotřebu vody až o 50 %, aniž by došlo ke snížení výkonu.   

Kromě GROHE všechny značky skupiny LIXIL zohledňují udržitelné využívání vody a ochranu zdrojů. Dalším příkladem je projekt SATO, jehož cílem je zlepšit sanitaci a hygienu v komunitách s nedostatečnou péčí. Odhaduje se, že 2 miliardy lidí na celém světě nemají přístup k základním hygienickým zařízením. WC SATO a baterie SATO společnosti LIXIL jsou snadno použitelná a cenově dostupná řešení, která tento problém řeší. 

Další epizody

Wow Of The Week: Dana Götte
Wow of The Week with Eva Servatius
Wow Of The Week: Eva Servatius
Alex Zucconelli
Wow Of The Week: Alex-Zucconelli
WOW Carolin Schinke
Wow Of The Week: Carolin Schinke