Loading watson media player

Wow Of The Week

Cradle To Cradle

Odpad je v podstatě materiál na nesprávném místě. Opětovné použití materiálů obsažených ve výrobku namísto jejich likvidace poté, co se výrobek již nepoužívá, je chytrý přístup, který řeší jak globální problém s odpadem, tak rostoucí nedostatek zdrojů.

Cíl společnosti GROHE, kterým je oběhové hospodářství, je hluboce zakořeněn v 20letém závazku značky k udržitelnosti. Nyní uvádí na trh čtyři své nejprodávanější produkty ve variantě s certifikací Cradle to Cradle Certified ®, což je obrovský krok vpřed. Na rozdíl od lineárního modelu je v modelu C2C výrobek vyráběn se záměrem využít jeho součásti ve fázi po skončení životnosti k vytvoření nových výrobků, čímž se výrazně snižuje množství potřebných nových zdrojů.

K dosažení certifikace je produkt hodnocen z hlediska následujících pěti kategorií: zdraví materiálu, opětovné použití materiálu, obnovitelná energie, péče o vodu a sociální spravedlnost. Každý výrobek je pak označen podle dosažené úrovně: Tři baterie (GROHE BauEdge velikosti S, GROHE Eurosmart velikosti S, GROHE Eurosmart Kitchen) a sprchový set GROHE Tempesta 100 jsou certifikovány podle standardu Cradle to Cradle®. Obzvláště pozoruhodný je fakt, že všechny čtyři produkty předložené k certifikaci dosáhly úrovně Gold. Pozitivní dopad baterií GROHE BauEdge a GROHE Eurosmart na udržitelný rozvoj je posílen technologií SilkMove ES, kde ES znamená úsporu energie. Zabraňuje totiž zbytečnému ohřevu vody tím, že ve střední poloze páky teče pouze studená voda. Technologie GROHE SilkeMove ES tak může pomoci snížit uhlíkovou stopu budovy – což je obzvláště důležité vzhledem ke skutečnosti, že emise uhlíku z budov a stavebnictví představují téměř 40 % celosvětových emisí uhlíku. Prvními produkty certifikovanými podle Cradle to Cradle Certified® společnost GROHE učinila zásadní krok na cestě k cirkulární ekonomice, nicméně tato cesta je dlouhá a trnitá. Vzhledem k tomu, že koupelové výrobky mají obvykle dlouhý životní cyklus, společnost GROHE se vedle získání certifikátů pro další výrobky již zabývá způsoby, jak vyřazené baterie s certifikací C2C v budoucnu znova využít.

Další epizody

WOW John Martin
Wow Of The Week: John Martin
Senatorious Passages
Wow Of The Week: Karl Lennon
OOD House
Wow Of The Week: Jan Shepherd
WOW Sabrina Kruse
Wow Of The Week: Sabrina Kruse