Loading watson media player

Ceny Brit List 2022 Awards

Neil Andrew, Perkins & Will - vítěz ceny ECO Award

Společnost Perkins & Will získala ekologickou cenu The Brit List Awards 2022 za svůj závazek, že do roku 2030 budou její projekty uhlíkově neutrální. Je to působivý záměr podpořený výsledky studií v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Vedoucí oddělení pohostinství Neil Andrew je oceněním rozhodně potěšen, ale rád zdůrazňuje, že uhlíkově neutrální výroba je dlouhý proces, na kterém on a jeho tým stále pracují.   

Společnost Perkins & Will má to štěstí, že má v týmu odborníky na udržitelnost. Neil si je však vědom toho, že pokud má být splněn jejich závazek uhlíkově neutrální výroby, je třeba získat mnoho znalostí a začlenit je do ekosystému jejich studia – do každého projektu a ke každému návrháři. Popisuje praxi firemních týmů Perkins & Will, kterou nyní kopíruje i jeho tým v oblasti pohostinství, a která spočívá v tom, že jeden prvek projektu, například schodiště, je z hlediska uhlíkových emisí zcela neutrální. Znalosti získané prací týmu od počátku až po dokončení tohoto prvku budou sloužit jako podklad pro další prvky v budoucích projektech, dokud nebude mít studio k dispozici odborné znalosti, aby každý prvek každého projektu byl uhlíkově neutrální. Platí, že i kdyby jediný člen týmu věděl všechno o udržitelném rozvoji, na změnu firemní kultury to nestačí. Neil vnímá svou roli a roli svých vedoucích designérů jako mentoring svých týmů. Pokud budou všichni vědět tolik jako vy, zvládnete toho víc.  

Neilův skromný a osobní přístup by neměl být zaměňován za nedostatek ambicí. Ocenění Brit List je uznáním odvážného přístupu jeho studia. Stojí v čele nové vlny designérů, kteří chtějí do popředí designu dostat respekt k lidem a naší planetě.   

 

Další epizody