Pro lepší zítřek

instalatérské školení pro mladé studenty

Jak můžeme čelit nedostatku kvalifikovaných instalatérů v sanitárním průmyslu a zároveň vrátit společnosti a nabídnout mladým lidem prosperující budoucnost?

Odpovědí je GIVE – zkratka pro GROHE Installer Vocational Training and Education. Program, který spolupracuje s 26 institucemi v regionu EMENA nabízejícími instalatérské vzdělání, a poskytuje tak mladým studentům dobrý základ pro úspěšný start jejich profesní kariéry.

Program GIVE pomůže školám vyučovat pomocí moderního vybavení, vzdělávacích materiálů a písemných zkoušek sestavených podle aktuálních průmyslových standardů. Společnost GROHE vytvoří nejmodernější školící rámec instalací moderních zařízení s výrobky GROHE a pořádáním kurzů se zkušenými technickými školiteli. Studenti absolvují specifické produktové školení navržené společností GROHE, za které obdrží uznávaný mezinárodní certifikát. To ale není všechno: I po absolvování vzdělávacího programu od společnosti GROHE získají studenti další pomoc formou pracovních stáží nebo dokonce úvazku u jednoho z průmyslových partnerů GROHE.

Integrace a pokračování vzdělávacího programu Dual Tech, který byl zahájen společně s německou nevládní organizací Don Bosco Mondo, znamená, že program GIVE pomůže také sociálně znevýhodněným osobám ve věku od 17 do 25 let na Filipínách a v Indii stát se odborníky na sanitární technologie.

Toto zvýšené úsilí v oblasti vzdělávání dále zlepší životní podmínky mnoha místních obyvatel, protože absolventi vyškolení v oblasti sanitární techniky jsou schopni vytvořit základní zásobování, zejména tam, kde je nejvíce zapotřebí sladkovodní potrubí, sanitární zařízení, hygienická opatření a zdravotní péče. Umožněním přístupu k základním sanitárním zařízením přispívá projekt také k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN, zejména pak cíle 6 „Pitná voda a kanalizace“. Iniciativa stojí také na prvním pilíři strategie udržitelnosti skupiny LIXIL, „Sanitární zařízení a hygiena“, jehož cílem je zlepšit životy 100 milionů lidí prostřednictvím lepších hygienických podmínek do roku 2025. K dosažení těchto cílů bude v roce 2021 otevřeno dalších 12 škol a v roce 2022 dalších 12 škol - GIVE, dar, který se stále rozdává.