Loading watson media player

Chorvatsko: Školy ve Splitu a Sisaku s dobrou tradicí se snaží zaplnit mezery na trhu práce  

Řemeslná technická škola Split a průmyslově-řemeslná škola Sisak začaly ve své současné podobě v roce 1992 a dodnes se svými programy a doplňkovými aktivitami profilují mezi jedny z nejlepších odborných škol v Chorvatsku. 

Škola ve Splitu má velmi dlouhou tradici – má kořeny v roce 1907, kdy byla založena první Odborná škola řemesel – a dnes vzdělává studenty ve čtyřech oblastech práce: strojírenství, elektrotechnice, dřevozpracujícím průmyslu a dalších službách. Škola v současné době čítá asi 640 studentů v běžném programu a dalších 50 ve vzdělávacím programu pro dospělé. V učebně programu GIVE se bude vzdělávat 70 studentů běžného programu a desítka účastníků programu vzdělávání dospělých a školení pro cca 70 instalatérů a topenářů a montérů klimatizace povede pět učitelů. Kabinet Grohe ve Splitu byl otevřen 27. října 2021. 

Škola v Sisaku se specializuje na oblast strojírenství a elektrotechniky v průmyslu a řemeslech a realizuje také vzdělávací program pro dospělé v oblasti strojírenství, elektrotechniky a metalurgie v řemeslných a průmyslových profesích. Učebna programu GIVE byla otevřena 8. listopadu 2021 a čtyři učitelé v ní vychovají asi 60 budoucích instalatérů a topenářů a klimatizací. Škola má celkem asi 200 studentů a stejně jako jejich kolegové ve Splitu neustále pracuje na podpoře potřeby trhu práce pro odborné pracovníky z odborných a řemeslných škol. 

Loading watson media player