Systém zpětného odběru filtrů GROHE Blue 

Recyklace místo likvidace

Voda je cenný zdroj - každá kapka je vzácná a měla by se používat opatrně. Toto přesvědčení je jádrem hodnot značky GROHE, a proto se společnost GROHE neustále snaží dále zlepšovat své úsilí v oblasti udržitelnosti. Kromě jiných udržitelných produktů a iniciativ má kuchyňský systém GROHE Blue potenciál změnit povědomí a dále podporovat udržitelné chování. Díky filtrované a chlazené neperlivé nebo perlivé vodě přímo z kuchyňského kohoutku ušetří GROHE Blue až 800 plastových lahví ročně v čtyřčlenné domácnosti, čímž eliminuje potřebu plastových lahví. Minimalizace dopadu na životní prostředí je nikdy nekončící cestou, a proto společnost GROHE posouvá udržitelnost na další úroveň s GROHE Blue: Společnost GROHE vyvinula ve spolupráci s dodavatelem BWT systém zpětného odběru použitých filtrů, jehož konečným cílem je zlepšit recyklaci. Použité filtry jsou přece důležitým zdrojem cenných surovin.

Jak tento proces probíhá?

Ústředním prvkem technologie GROHE Blue je filtrační patrona, která zajišťuje filtraci vody v nejvyšší kvalitě. Po vyčerpání filtrační kapacity je třeba kazetu vyměnit. Novou kazetu lze zakoupit prostřednictvím aplikace GROHE Watersystems nebo v internetovém obchodě značky. Díky systému zpětného odběru společnosti GROHE lze použitý filtr po použití vrátit společnosti GROHE a následně jej předat společnosti BWT. Zde začíná proces recyklace. Plasty se zpracovávají na granule a pryskyřice použitá ve filtrech se regeneruje a poté se částečně použije při výrobě nových kazet. Nakonec se recykluje 99 % materiálů a zůstává pouze 1 % odpadu2. Plasty se zpracovávají na granule, pryskyřice použitá ve filtrech se regeneruje a poté se částečně použije při výrobě nových kazet.