Loading watson media player

A Glass Of Water With

Thorsten Sperlich — Více než genderová rovnoprávnost

Jakou roli hraje diverzita pro společnost LIXIL a co znamená podpora iniciativy BeyondGenderAgenda? Seznamte se s Thorstenem Sperlichem, Leader Communications & CR společnosti LIXIL EMENA. Jeho posláním je vytvořit atmosféru a prostředí, které je otevřené a inkluzivní. Diverzita, rovnost a inkluze jsou jeho hlavními prioritami! 

Další epizody

Jens Harder
A Glass Of Water With: Jens Harder
GIW_Alexander Buehl
A Glass Of Water With: Alexander Buehl
Frank Spiekermann
A Glass Of Water With: Frank Spiekermann
Caroline Gilles
A Glass Of Water With: Caroline Gilles