Loading watson media player

A Glass Of Water With

Gerhard Sturm — Ženy ve Vedoucích Funkcích

Diverzita a inkluze byla již dříve součástí tří pilířů firemní odpovědnosti společnosti LIXIL, ale v dubnu společnost, do které patří i značka GROHE, posílila svůj závazek a stanovila další opatření a realizovatelné plány pro inkluzivnější kulturu ve společnosti LIXIL. Počínaje rovností žen a mužů si společnost LIXIL stanovila nové podnikové cíle:

  • Dosáhnout do roku 2030 poměru mužů a žen 50:50 u ředitelů a výkonných ředitelů,
  • Dosáhnout do roku 2030 30% podílu žen na řídících pozicích,
  • Udržet poměr mužů a žen 50:50 u všech nově přijatých absolventů v Japonsku a 
  • Do roku 2025 zrcadlově vyrovnat etnické složení ve Spojených státech amerických.

Jaké iniciativy jsou však přijímány na podporu kariéry u žen a proč je rozmanitost na pracovišti tak důležitá? Poslechněte si Gerharda Sturma, vedoucího marketingu společnosti LIXIL EMENA, a jeho názory na zdravou genderovou vyváženost v práci.

Další epizody

GOW Thomas Fuhr
A Glass Of Water With: Thomas Fuhr
Dr Carsten Romanowski
A Glass Of Water With: Dr. Carsten Romanowski
Caroline Gilles
A Glass Of Water With: Caroline Gilles
Frank Spiekermann
A Glass Of Water With: Frank Spiekermann