A Drop of ...

Cyklus „A Drop of ...“ vás zve na cestu do různých oblastí světa. Podívejte se, jak architektura ovlivňuje naše životy a jak se mění místo od místa.

Jak architektura ovlivňuje naše vnímání města nebo regionu a jak se v budovách odráží místní kultura? Jak jsou tvůrci ovlivněni svým prostředím, zázemím a zkušenostmi? Kde berou inspiraci a nápady?

GROHE X doprovází Alessandra Predu, renomovaného architekta a člena Amerického institutu architektury, při jeho hledání inspirativních zdrojů a míst. Život v New Yorku, takzvaném „velkém jablku“, ho inspiroval k dalšímu zkoumání kořenů tvůrčích myšlenek v designu. Cestování Alessandrovi umožnilo pochopit sílu architektury, která ovlivňuje především způsob, jakým vnímáme místo jako celek.

Přidejte se k nám a poznejte, jak se design a architektura vyvíjejí po celém světě. Podívejte se s Alessandrem na svět architektury a designu jeho očima. Ponořte se do netradičních příběhů inspirativních lidí, které potkává na své cestě. Objevte skutečnou podstatu místní kultury a designové projekty, které se vymykají konvencím.

Episody

Projektová inspirace na platformě GROHE X