LIXIL Goes Zero

Posvećenost CO2-neutralnoj porizvodnji

Svakodnevno vidimo u vijestima: Temperature su u stalnom porastu; razina mora raste, a ledenjaci se tope. Suvišno je reći da ovi događaji imaju velik utjecaj na naše živote. Budući da su emisije CO2 jedan od glavnih pokretača klimatskih promjena, LIXIL-ove međunarodne tvornice armatura obvezale su se postati CO2 neutralne: od 2020. godine svih osam Lixil-ovih tvornica armatura u Hemeru, Lahru, Porta Westfalici (Njemačka), Albergaria (Portugal), Klaeng (Tajland), Jiangmen (Kina) Danang (Vijetnam) i Monterrey (Meksiko) kao i njemački logistički centri brenda GROHE su CO2 neutralni. U 2021. godini GROHE izlazna logistika postala je CO2 neutralna. Sve tvornice armatura i njemački distribucijski centri prešli su na zelenu energiju. Kako bi se smanjio ugljični otisak, iz godine u godinu potrebno je slijediti ključne pokazatelje uspješnosti.

Sanitarni brend će nadoknaditi do sada neizbježne emisije CO2 kroz tri kompenzacijska projekta: dvije hidroelektrane, u Indiji i Vijetnamu, kao i projekt održavanja bušotine u Malaviju. Ti projekti se temelje na iznimno strogim kriterijima kao što je Zlatni Standard, razvijen pod okriljem WWF-a.

Hidroenergija za čistu energiju: Himachal Pradesh, Indija

Projekt se nalazi na rijeci Satluj između Karchama i Wangtooa, u sjevernoj indijskoj državi Himachal Pradesh. Budući da je riječ o hidroelektrani, u projektu se za proizvodnju energije upotrebljava prirodni tok rijeke. Važno je naglasiti da ne postoji spremnik u koji bi se voda privremeno pohranjivala, čime se izbjegavaju potencijalni negativni učinci pohrane vode na okoliš. Snaga riječne vode pokreće četiri podzemne Francisove turbine prije nego što se voda vrati u riječno korito ispod. Sva energija koju elektrana proizvede prenosi se u sjevernoindijsku prijenosnu mrežu te zamjenjuje konvencionalno proizvedenu električnu energiju, koja uglavnom dolazi iz elektrana na ugljen.

Obnova bušotina za opskrbu čistom vodom: Dowa i Kasungu, Malavi

Otprilike polovina stanovništva okruga Dowa i Kasungu u državi Malavi, u kojima se projekt provodi, živi bez pristupa čistoj pitkoj vodi. Dio problema je u tome što je otprilike jedna trećina postojećih bušotina neupotrebljiva zbog istrošenosti. Popravak oštećenih bušotina poboljšava životne uvjete lokalnog stanovništva. Osim toga, projekt omogućuje uspostavljanje mehanizama financiranja koji lokalnom stanovništvu omogućuju dugoročno održavanje bušotina, čime se jamči da će one još godinama biti u upotrebljivom stanju. Većinom se bušotina upravlja s pomoću ručne pumpe. Voda koja se crpi čista je i može se konzumirati bez dodatne obrade. Time se također smanjuju emisije ugljika jer bi se voda u protivnom morala pročistiti zagrijavanjem s pomoću goriva.

Korištenje hidroenergetskih resursa u provinciji Quang Nam

Smješten u provinciji Quang Nam, projekt uključuje izgradnju hidroelektrane koja uključuje dva akumulacijska rezervoara s branama. Postrojenje se sastoji od dvije kaskade koje se nalaze na strmim padinama planinskog lanca Truong Son. Gornja kaskada ima proizvodni kapacitet od 148 MW. Donja kaskada dodaje još 42 MW proizvodnog kapaciteta. Zajedno, dvije kaskade ovog hidroenergetskog projekta proizvest će 750+ GWh čiste električne energije svake godine. Proizvedena energija zatim će se isporučivati u nacionalnu električnu mrežu. Proizvodnjom hidroelektrične energije projekt će povećati udio obnovljive energije u Vijetnamu. Također će pomoći u premošćivanju neusklađenosti između potražnje i ponude energije.

Zanima vas više?