Svjetski dan pranja ruku 2021

Svjetski dan pranja ruku

LIXIL poboljšava higijenu u gospodarstvima koja se razvijaju

40% svjetske populacije nema pristup osnovnim sredstvima za pranje ruku kod kuće.[1] U najnerazvijenijim gospodarstvima svijeta, to je čak 75% stanovništva. Svjetski dan pranja ruku, koji će se obilježiti 15. listopada 2021., stavlja u središte pažnje važnost i razumijevanje pranja ruku. Ovu globalnu inicijativu pokrenula je SZO 2008. godine i broji nekoliko partnera kao što je UNICEF.

Zašto je pranje ruku tako važno?

Pranje ruku sapunom i vodom jednostavno je i zdravo rješenje za prevenciju bezbroj bolesti i za spašavanje života. Povećani higijenski zahtjevi postali su još važniji za prevenciju infekcije COVID-19. No, iako je važnost higijene poznata, za otprilike 3 milijarde ljudi diljem svijeta, ovo bitno rješenje je nedostižno.

Kako se može povećati higijena kada ne postoji pristup sanitarnimćvorovima?

Kako bi pomogla zaštiti zajednice u gospodarstvima u razvoju i kako bi se poboljšala higijena, LIXIL Grupa, proizvođač pionirskih proizvoda za vodu i stanovanje, nudi inovativno rješenje za pranje ruku pod nazivom SATO slavina. Ova jedinstvena stanica za pranje ruku dizajnirana je za korištenje bilo gdje u domu, čak i bez pristupa tekućoj vodi.

Kako SATO slavina funkcionira?

SATO slavina sastoji se od plastične baze s mlaznicom na koju se mogu ugraditi široko dostupne plastične boce. Kompaktan je i može se koristiti i u kući i kao stanica za pranje ruku u javnim objektima. Jedinstveni dizajn slavine osigurava manje kontakta sa slavinom, čime se smanjuje širenje bolesti, dok djelovanje curenja smanjuje potrošnju vode, što znači manje dopunjavanja, ali održava dobar protok.

Kako LIXIL osigurava da se zajednicama obraća na odgovarajući način?

LIXIL kontinuirano radi na poboljšanju higijene za milijune diljem svijeta. Kako bi osigurao da SATO slavina stigne tamo gdje je stvarno potrebna, LIXIL blisko surađuje sa svojim partnerima, uključujući UNICEF. Osim SATO slavine, daljnje aktivnosti uključuju prikupljanje komercijalnih i bihevioralnih uvida za jačanje promjene ponašanja, zajedničko zagovaranje za promicanje higijene i maksimiziranje postojećih mreža i lanaca opskrbe javnog i privatnog sektora kako bi se proširio pristup pranju ruku.