Loading watson media player

Rumunjska: Tehničko sveučilište Cluj-Napoca ima koristi od GROHE-ovog praktičnog pristupa

Tehničko sveučilište u Cluj-Napoci obuhvaća dvanaest specijalnosti u dva akademska centra, Cluj-Napoca i Baia Mare, kao i na lokacijama kao što su Alba-Iulia, Bistrita, Satu Mare i Zalau. Obrazovna ponuda, usklađena s bolonjskim sustavom, uključuje preddiplomske, magistarske i doktorske programe te programe kontinuiranog usavršavanja.

Laboratorij će koristiti više od 100 studenata tijekom jedne sveučilišne godine. Nastavu će održavati 3 učitelja kojima će pomagati Grohe osoblje za tehničku stručnost.

Daljnja otvaranja škola