Loading watson media player

Hrvatska: Splitske i sisačke škole s lijepom tradicijom nastoje popuniti praznine na tržištu rada

Obrtna tehnička škola Split i Industrijsko-obrtnička škola Sisak s radom u današnjem obliku su započele 1992. godine, a do danas su se svojim programima i dodatnim aktivnostima profilirale među neke od najboljih strukovnih školi u Hrvatskoj.

Škola u Splitu ima vrlo dugu tradiciju – korijene vuče još iz 1907. godine, kada je osnovana prva Obrtnička strukovna škola – a danas obrazuje učenike za četiri područja rada: strojarstvo, elektrotehniku, obradu drva i ostale usluge. Škola trenutno broj oko 640 učenika u redovnom program te dodatnih 50tak u program obrazovanja odraslih. U Grohe kabinetu obrazovat će se 70 učenika iz redovnog program te desetak polaznika programa za obrazovanje odraslih, a edukacije za 70-tak vodoinstalatera te instalatera grijanja i klimatizacije provodit će pet nastavnika. Grohe kabinet u Splitu otvoren je 27. 1

Škola u Sisku specijalizirala se u području strojarstva i elektrotehnike u industriji i obrtništvu, a također provodi i program obrazovanja odraslih iz područja strojarstva, elektrotehnike i metalurgije u obrtničkim i industrijskim zanimanjima. Grohe kabinet otvoren je 8.11.2021., a u njemu će četiri nastavnika educirati 60tak budućih vodoinstalatera te instalatera grijanja i klimatizacije. Škola ukupno ima oko 200 učenika, a kao i njihovi kolege u Splitu, stalno radi na promicanju potrebe tržišta rada za stručnim kadrovima iz strukovnih i obrtničkih škola.

Loading watson media player